Project Description

Stagehands er en obligatorisk del av alle produksjoner – de utfører grunnarbeid som lasting av utstyr, montering og demontering av sceniske elementer, og det meste annet manuelt arbeid som følger med enhver produksjon. Oslo Kru AS’ stagehands er alle utstyrt med industrigodjent hjelm, arbeidshansker og vernesko, og har vært gjennom teoretisk og praktisk stagehandkurs.