Project Description

Riggere sørger for at alt teknisk utstyr hengt i tak er montert og blir operert på en trygg og hensiktsmessig måte. Oslo Kru AS’ riggere er internt kurset, og følges opp jevnlig med treningsøkter i riggteknikk, fallsikring og tilkomstteknikk. Våre riggere vil alltid være fullutstyrt med godkjent verneutstyr for høydearbeid, og har også dokumentert kompetanse i kjøring av lift.