Project Description

Våre krusjefer fungerer som arbeidsledere ute på oppdrag. De sørger for god kommunikasjon mellom prosjektledere og crew, og tar ansvar for at god HMS er ivaretatt.